MOJA POLSKA. MOJA EUROPA

30 XI 2011 roku w Centrum Kultury w Błoniu odbył się Powiatowy Konkurs Muzyczny „Rozśpiewana Europa”. Był to jeden z konkursów realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków powiatu warszawskiego zachodniego i gminy Błonie „Moja Polska. Moja Europa”.

Projekt miał na celu  uczczenie pierwszej w historii prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Obejmował on organizację trzech konkursów: plastycznego, literackiego i muzycznego.

 Do konkursu plastycznego przystąpiły szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z Błonia, Kampinosu i Izabelina. Łącznie nadesłano 59 prac, nagrodzono 26 dzieci i młodzieży. Nagrody powędrowały do uczniów:

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu (I miejsce, 2 II miejsca, III miejsce, 3 wyróżnienia w grupie klas I-III; II miejsce, III miejsce, wyróżnienie w grupie klas IV-VI),

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (2 I miejsca, II miejsce w grupie klas I-III),

Szkoły Podstawowej im. płk. S. Królickiego w Izabelinie (I miejsce w grupie klas IV-VI),

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie (II miejsce, III miejsce, wyróżnienie wśród klas IV-VI),

Gimnazjum im. A. Fedorowicza w Izabelinie (I miejsce)

Gimnazjum im. F. Chopina w Kampinosie (II miejsce, 2 III miejsca, 2 wyróżnienia),

Gimnazjum przy Zespole Szkół im. M. Wańkowicza w Błoniu (wyróżnienie),

Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu (I miejsce, wyróżnienie wśród szkół średnich).

Do konkursu literackiego nadesłano 29 prac – wierszy na temat Unii lub państw ją tworzących. Komisja konkursowa nagrodziła 13 uczniów. Przyznano:

 2 pierwsze miejsca (najbardziej podobały się wiersze uczennicy klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Z. Padlewskiego w Kampinosie oraz uczennicy klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu),

2 drugie miejsca (uczennica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Borzęcina Dużego i Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu),

5 trzecich miejsc (dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu, dwie uczennice z SP2 w Błoniu i uczennica z Zespołu Szkół w Bieniewicach),

4 wyróżnienia - otrzymali je uczniowie z Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, SP1 i SP2 w Błoniu oraz uczennica II klasy Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim.

Konkurs muzyczny rozegrany został 30 listopada w sali kinowej Centrum Kultury w Błoniu. Występujące dzieci i młodzież oceniało profesjonalne jury w składzie: Agnieszka Sztabnik, Iwona Wieczorek, Sławomir Piotrowski. Jury miało niemały orzech do zgryzienia, bowiem wielu występujących reprezentowało bardzo wysoki poziom, co sprawiło, że przydział nagród był naprawdę wyjątkowo trudny. Ostatecznie po wysłuchaniu 23 piosenek w wykonaniu uczniów szkół podstawowych, 19 utworów w interpretacji gimnazjalistów i uczniów szkół średnich przyznano 23 nagrody (10 - I miejsc, 5 – II, 5 – III, 3 wyróżnienia).

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu – I miejsce, II miejsce.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu – I miejsce w grupie klas IV-VI, 2 pierwsze, II, III i 2 wyróżnienia w grupie klas I-III (ogromne brawa dla fenomenalnych sześciolatków!).

Uczennice szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Bieniewicach – III miejsce.

Uczennice gimnazjum Zespołu Szkół w Bieniewicach – 3 pierwsze miejsca

Uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie – I miejsce, III miejsce.

Uczniowie Gimnazjum im. F. Chopina w Kampinosie – II miejsce

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Błoniu – II i III miejsce

Uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu (2 I miejsca, II, III miejsce)

Wyróżniony został także perkusista z Zespołu reprezentującego LO w Błoniu.

W trwającej kilka godzin imprezie brali udział uczniowie i ich nauczyciele. Gościliśmy także dyrektorów szkół oraz przedstawicieli darczyńców – powiatu warszawskiego zachodniego (zaszczycili nas swoją obecnością wicestarosta Paweł Białecki oraz Przewodniczący Rady powiatu – Jerzy Wójcik) i gminy Błonie, którą reprezentował Naczelnik Wydziału Oświaty Włodzimierz Leduchowski. Gościliśmy również pana Wiesława Podymę, który opowiedział zebranym o pracy w stolicy Unii Europejskiej – Brukseli.

Przeprowadzone konkursy pozwoliły ich uczestnikom na prezentację swoich talentów. Były też możliwością zdrowej rywalizacji i integracji środowisk szkolnych powiatu warszawskiego zachodniego.

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO I GMINY BŁONIE

>>> Powrót>>>