ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ –
KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Od 6 IX 2010 do 24 VI 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5. realizowaliśmy projekt „Myślę, poznaję, tworzę – Korczakowska Akademia Rozwoju”.

W II semestrze wprowadzaliśmy w życie dwa moduły:

·                     „Spotkania z Muzami” – działania kształtujące umiejętność odbioru różnych znaków kultury,

·                   „Od tabliczek glinianych do Internetu” – działania mające na celu pokazanie dzieciom najważniejszych faktów z historii pisma i druku, przybliżenie im warsztatu pisarza i ilustratora książek.

Podczas realizacji III modułu „Spotkania z Muzami” uczniowie brali udział w zajęciach teatralnych, przygotowały wspaniałe przedstawienie, przystąpili do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, spotkali się też ze znaną aktorką filmową i teatralną Małgorzatą Kożuchowską. Odbyło się szereg wycieczek: do teatru (klasy pierwsze), studia radiowego (klasy trzecie), telewizji (klasa szósta i czwarta) i Cinema Parku (klasy drugie i czwarte).

IV moduł nosił tytuł „Od tabliczek glinianych do Internetu” – w czasie 3 ostatnich miesięcy chętne dzieci uczestniczyły w zajęciach koła literackiego, dziennikarskiego, plastycznego; tworzyły gazetkę szkolną, pisały i ilustrowały „książki”. Odbyły się bardzo ciekawe spotkania autorskie z pisarkami: Małgorzatą Strzałkowską, Anną Onichimowską, Joanną Olech oraz z ilustratorami: Iwoną Całą i Pawłem Wakułą. Uczniowie klas V uczestniczyli w warsztatach „W średniowiecznym skryptorium – poznawanie średniowiecznych kodeksów” w Muzeum Archeologicznym, a klasy VI wytwarzały papier w Muzeum Papieru w Konstancinie.

Realizacja projektu „„Myślę, poznaję, tworzę – Korczakowska Akademia Rozwoju” sprawiła nam wiele satysfakcji; dzięki pieniądzom unijnym nasi uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach, wycieczkach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że warto sięgać po środki zewnętrzne; dzięki nim można wprowadzać w życie wiele ciekawych pomysłów i spełniać dziecięce marzenia.

>>> Powrót>>>