III FORUM EDUKACYJNE -„Z UCZNIEM i DLA UCZNIA”

 Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rodzice

CZWARTEK 13.12.2012r. godz. 15.00 – 20.00

MIEJSCE: SP 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu

W programie:

15.00 - 15.15 – rejestracja.

15.15– 15.20 - sala gimnastyczna – przywitanie gości – A. Cyranowicz

15.30 – 18.00 - sala gimnastyczna – część plenarna, wystąpienia zaproszonych gości:

18.00 – 18.30 – przerwa, poczęstunek.

18.30 - 20.00 – Prezentacje i warsztaty prowadzone przez nauczycieli i terapeutów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka:

 

        UWAGA! W trakcie Forum na parterze szkoły kiermasz książek edukacyjnych i gier.

Forum organizowane jest w ramach projektu „RAZEM W ZABAWIE I NAUCE” realizowanego przez Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” - zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: „Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”

PARTNER – Gmina Błonie