Regulamin konkursu recytatorskiego

JULIAN TUWIM W RÓŻNYCH ODSŁONACH

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ”Różne oblicza patriotyzmu” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie

 

Cel i przedmiot konkursu:

1.      Konkurs organizujemy dla uczczenia 60 rocznicy śmierci i 100 rocznicy poetyckiego debiutu Juliana Tuwima.

2.      Celem konkursu jest m.in.:

·         kształtowanie i pielęgnowanie szacunku dla polskiej literatury,

·         zachęcanie do lektury wierszy Juliana Tuwima,

·         rozbudzenie zainteresowań recytatorskich/aktorskich dzieci i młodzieży;

·         pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej;

·         umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swego talentu, stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji i prezentacji dokonań artystycznych;

·         dostarczenie dzieciom i młodzieży doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z kontaktu z poezją;

·         wymiana doświadczeń pedagogów w zakresie pracy z uczniem zdolnym:

·         rozwijanie współpracy między szkołami, integracja dzieci i młodzieży.

 

Zasady konkursu:

1.      Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu warszawskiego zachodniego.

2.      Konkurs będzie odbywać się w 4 kategoriach:

·         I kategoria – klasy I-III

·         II kategoria – klasy IV-VI

·         III kategoria – gimnazja

·         IV kategoria – szkoły średnie

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują do wykonania jeden wybrany wiersz Juliana Tuwima. Wykonawcy mogą być przebrani i używać rekwizytów. Utwory można wykonywać przy akompaniamencie muzyki.

  2. Każda placówka może zgłosić do konkursu maks. 5 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

  3. Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu 25 października 2013 roku.

  4. Oceniając wykonawców, jury weźmie pod uwagę:

·         dobór wykonywanego utworu (zgodny z tematem konkursu, uwzględniający wiek i możliwości recytatorskie uczestników),

·         opanowanie pamięciowe tekstu,

·         dykcję,

·         interpretację tekstu,

·         ogólny wyraz artystyczny.

          Co najmniej jeden członek jury zawodowo zajmuje się aktorstwem.

7.      Do dnia 18 października 2013 roku należy nadesłać karty zgłoszenia uczestników konkursu z poszczególnych szkół (listownie na adres Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu; ul. Narutowicza 21 05-870 Błonie lub elektronicznie - e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl).

8.      Karty zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

·         Imiona, nazwiska uczestników, wiek,

·         Nazwa szkoły, klasa,

·         Tytuł wiersza,

·         Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego uczestników do konkursu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl