Regulamin konkursu muzycznego

Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ I ŻOŁNIERSKĄ PRZEZ WIEKI

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ”Różne oblicza patriotyzmu” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie

 

Cel i przedmiot konkursu:

1.      Konkurs organizujemy dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

2.      Celem konkursu jest m.in.:

·         kształtowanie i pielęgnowanie szacunku dla polskiej muzyki,

·         propagowanie pieśni patriotycznej i żołnierskiej, przypominanie historii Polski poprzez treści zawarte w utworach muzycznych,

·         zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wykorzystania własnego potencjału artystycznego,

·         rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży;

·         pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej;

·         umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swego talentu, stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji i prezentacji dokonań artystycznych;

·         dostarczenie dzieciom i młodzieży doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z kontaktu z muzyką;

·         wymiana doświadczeń pedagogów w zakresie pracy z uczniem zdolnym:

·         rozwijanie współpracy między szkołami, integracja dzieci i młodzieży.

 

 Zasady konkursu:

1.      Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu warszawskiego zachodniego.

2.      Konkurs będzie odbywać się w 4 kategoriach:

·         I kategoria – klasy I-III

·         II kategoria – klasy IV-VI

·         III kategoria – gimnazja

·         IV kategoria – szkoły średnie

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują do wykonania jedną piosenkę z kanonu pieśni patriotycznych lub żołnierskich. Wykonawcy mogą być przebrani i używać rekwizytów. Utwory mogą być wykonane a capella, z półplaybacku lub z towarzyszeniem instrumentu muzycznego.
  2. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach:

·         Solista,

·         Duet,

·         Zespół (maks. 6-osobowy).

  1. Każda placówka może zgłosić do konkursu maks. 5 piosenek (2-3 soliści, 1-2 duet, 1 zespół) w każdej kategorii wiekowej.
  2. Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu 8 listopada 2013 roku.
  3. Oceniając wykonawców, jury weźmie pod uwagę:

·         dobór śpiewanego utworu (zgodny z tematem konkursu, uwzględniający wiek i możliwości wokalne uczestników),

·         opanowanie pamięciowe tekstu,

·         muzykalność,

·         ogólny wyraz artystyczny.

8.      Do dnia 31 października 2013 roku należy nadesłać karty zgłoszenia uczestników konkursu z poszczególnych szkół (listownie na adres Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu; ul. Narutowicza 21 05-870 Błonie lub elektronicznie - e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl).

9.      Karty zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:

·         Imiona, nazwiska uczestników, wiek,

·         Nazwa szkoły, klasa,

·         Tytuł piosenki, sposób wykonania (a capella, półplayback, akompaniament).

·         Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego uczestników do konkursu.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl