Konkurs „Błońskie drzewa”

Regulamin konkursu

 

1.      Organizatorzy.

Konkurs organizują Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia” i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej.

 

2.      Cel Konkursu:

·         Zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu.

·         Wzmocnienie więzi ze środowiskiem naturalnym, w którym żyjemy.

·         Uświadomienie wartości lokalnego dziedzictwa.

·         Pogłębienie identyfikacji z miejscem narodzenia i zamieszkania.

·         Aktywizacja do działań na rzecz „małej Ojczyzny”.

·         Integracja społeczności lokalnej.

·         Pogłębianie wiedzy historycznej o Błoniu i okolicy.

·         Identyfikacja mieszkańców Błonia z lokalnym dziedzictwem kulturowym (domu, ulicy, wsi, osiedla, miasta, gminy).

·         Zachęcenie do wypowiedzi artystycznej na temat miasta i gminy Błonie.

Szukamy drzew, które wywołują emocje. Przykuwają wzrok. Jednoczą ludzi. Nie muszą być największe, najstarsze, najpiękniejsze. Szukamy drzew kochanych i niezapomnianych, z jakiegoś powodu ważnych dla osób przystępujących do konkursu.

 

3.      Warunki uczestnictwa w Konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej (ul. Narutowicza 1, 05-870 Błonie) wypowiedzi pisemnej – nigdzie dotąd niepublikowanej i nieprzedstawianej - na temat wybranego drzewa rosnącego w gminie Błonie.

W pracy powinien się znaleźć:

- opis miejsca, w którym rośnie drzewo,

- gatunek drzewa,

- cechy drzewa (m.in. jego wiek i wysokość),

- historia drzewa lub związanie z nim zdarzenie (może to być legenda, dane historyczne lub czyjaś relacja, być może obecność drzewa wiąże się z wydarzeniami ważnymi dla społeczności lokalnej lub ze zdarzeniem ważnym z jakichś powodów dla autora pracy lub jego rodziny, bliskich),

- zdjęcie drzewa (na zdjęciu może się znajdować nie tylko samo drzewo, ale także osoby go prezentujące) lub rysunek drzewa (należy dołączyć nie więcej niż trzy zdjęcia lub rysunki).

 

4. Organizacja i przebieg konkursu:

·         Ogłoszenie konkursu – grudzień 2011 r.

·         Termin nadsyłania prac – 28 lutego 2012 r.

·         Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród – marzec 2012 r.

·         Nadesłane prace będą własnością organizatorów Konkursu, którzy planują wydać je drukiem.

Powołana przez organizatorów Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW BŁONIA i GMINY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przez zielony szlak edukacji i zabawy do aktywnej integracji społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL.