Od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012r.

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” realizuje

w ramach Priorytetu IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.5

Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt nr POKL. 09.05.00-14-458/09

SOBOTNIA EDUKOLANDIA

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu:

 

Ø Zajęcia prowadzone są przez 12 nauczycieli SP2.

Ø Projektem objętych jest 50 dzieci.

Ø Dzieci uczestniczą w:

 

·        16 4-godzinnych zajęciach w szkole,

·        8 wycieczkach,

·        8 sobotach „sportowych”, z zajęciami na basenie w Grodzisku Mazowieckim.


Zajęcia plastyczne w szkole
 

Wycieczka do Muzeum Sportu
 

Zajęcia w szkole – gry edukacyjne   
 

Wycieczka do Powiatowej Straży Pożarnej

Zajęcia sportowe