Od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012r.

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” realizuje

w ramach Priorytetu VII

Promocja Integracji Społecznej,

Działania 7.3

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt nr POKL. 07.03.00-14-307/10

PRZEZ ZIELONY SZLAK EDUKACJI I ZABAWY DO AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

        W ramach projektu:

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego