Strona główna

Pomysł na powstanie stowarzyszenia zrodził się w 2008 roku. 27 III 2008 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto decyzję o powołaniu stowarzyszenia, przyjęto jego Statut oraz wybrano Komitet Założycielski.  Zdecydowano także, że Stowarzyszenie nosić będzie nazwę O UŚMIECH UCZNIA. Następnie Komitet Założycielski w składzie: Bożena Bogucka, Aldona Cyranwowicz, Ewa Podyma udał się do Sądu Rejonowego w Warszawie w celu złożenia dokumentów niezbędnych do  zarejestrowania stowarzyszenia. 14 maja 2008 roku nasze stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305910.

28 maja 2008 roku odbyło się Zebranie Założycielskie, na którym wybrano władze Stowarzyszenia:  4-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną. W kilka dni później otrzymaliśmy numer statystyczny i REGON.

I tak to się zaczęło…

****

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc uczniom, wspomaganie działalności edukacyjnej szkoły, pozyskiwanie środków na rozwój jej bazy materiałowej i dydaktycznej. W tym celu realizujemy różnego rodzaju projekty, zdobywając na nie fundusze poprzez udział w konkursach dotacyjnych ogłaszanych przez, na przykład Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Fundusz Partnerstwa, Fundację Edukacja dla Demokracji itd. Realizujemy też projekty współfinansowane przez gminę Błonie i powiat warszawski zachodni.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto chciałby wesprzeć nasze działania służące dzieciom. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. Zachęcamy do współpracy nauczycieli, rodziców, młodzież, wszelkie instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Razem możemy pomóc większej liczbie dzieci!