NOWY PROJEKT
EDUKACYJNA DROGA DO SUKCESU

Od stycznia do czerwca 2011 roku realizujemy projekt  „EDUKACYJNA DROGA DO SUKCESU” w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.5. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych: muzycznych, plastycznych, terapeutycznych, logopedycznych, przygotowujących do sprawdzianu kompetencji…

Planowane  działania:

Głównym celem wszystkich działań jest rozwój usług edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu. Budżet projektu: 50000 zł. 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

>>> Powrót>>>