Aktualne programy

TANECZNYM KROKIEM DO AKTYWNEJ INTEGRACJI

Od października do końca czerwca w SP2 nasze stowarzyszenie realizuje projekt „Tanecznym krokiem do aktywnej integracji” (w ramach Działania 7.3 POKL). Realizowane działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada budzenie aktywności i więzi społeczności szkolnej i społeczności lokalnej poprzez udział w zajęciach tanecznych i ruchowych.
            >>>więcej>>>
 

JESTEŚMY TRENDY – OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ!

Od 1 stycznia realizujemy w SP2 kolejny projekt w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Tym razem postanowiliśmy skupić się na działaniach służących uzyskaniu oszczędności w zakresie energii. Głównym celem projektu jest:
ograniczenie strat energii cieplnej i elektrycznej w szkole poprzez zainstalowanie termoregulatorów na kaloryferach i świetlówek energooszczędnych.
            >>>więcej>>>

OTWARCE ŚCIEŻKI HISTORYCZNEJ PO ZABYTKACH BŁONIA

Dnia 29 IV 2011r. dokonaliśmy symbolicznego otwarcia ścieżki historycznej po zabytkach Błonia, która powstała dzięki współpracy władz gminy, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz naszego Stowarzyszenia. Powstanie ścieżki było głównym celem projektu „Kocham Cię, Błonie…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.             >>>więcej>>>

NOWY PROJEKT - EDUKACYJNA DROGA DO SUKCESU

Od stycznia do czerwca 2011 roku realizujemy projekt  „EDUKACYJNA DROGA DO SUKCESU” w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.5. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych: muzycznych, plastycznych, terapeutycznych, logopedycznych, przygotowujących do sprawdzianu kompetencji.            >>>więcej>>>

"MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ" – KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU  

Projekt realizowany jest od 6 IX 2010 do 24 VI 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5. Wniosek projektowy został bardzo wysoko oceniony (znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej). Budżet projektu wynosi 50000 zł. Z założenia projekt ma za zadanie stworzenie podstaw do edukacyjnego rozwoju dzieci, co przełoży się na ich sukcesy szkolne; zaangażuje też środowisko lokalne w działania służące rozwojowi usług edukacyjnych.            >>>więcej>>>

KOCHAM CIĘ, BŁONIE…

Od 15.05.2010 roku Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA w partnerstwie z gminą Błonie i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej realizuje projekt „Kocham Cię, Błonie…”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”).             >>>więcej>>>