KOCHAM CIĘ, BŁONIE…

Od 15.05.2010 roku Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA w partnerstwie z gminą Błonie i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej realizuje projekt „Kocham Cię, Błonie…”,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”).

Projekt powstał dla uczczenia 630 rocznicy nadania Błoniu praw miejskich, jego głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza dzieci) wokół idei promowania wielowiekowej historii miasta, upowszechnienie wiedzy na temat Błonia, rozbudzenie zainteresowań, aspiracji edukacyjnych i społecznych oraz pasji twórczej uczestników projektu, integracja dla realizacji przedsięwzięć  służących wszystkim błoniakom.

Część działań realizowana była w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu; były to warsztaty i koła zainteresowań (np. historyczne, przyrodniczo-regionalne, plastyczno-fotograficzne, informatyczne) oraz wycieczki pogłębiające znajomość historii Polski – wszystkie klasy IV-VI wzięły udział w lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim i Muzeum Archeologicznym.  Uczniowie uczestniczyli także w „Żywych spotkaniach z historią”, np. klasy II miały okazję przekonać się, jak wyglądało  życie naszych przodków z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Zorganizowane zostały również 3 spotkania otwarte: z archeologiem i historykiem, którzy opowiadali o najdawniejszych dziejach Błonia oraz Panią Marią Woynarowską prezentującą kulturę ludową Mazowsza.

W ramach projektu Stowarzyszenie sfinansowało nagrody dla uczestników rajdu „J love Błonie” przygotowanego przez Pana Marcina Kołotę oraz młodzież z Gimnazjum nr 1 im. H. Kołłątaja.  Dołożyliśmy też małą cegiełkę do organizacji zeszłorocznego Festynu Rycerskiego. Dołożyliśmy też małą cegiełkę do organizacji zeszłorocznego Festynu Rycerskiego. Przeprowadzone zostały również konkursy: literacki „Zdarzyło się w Błoniu…”, fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna – ślad historii w teleobiektywie”, historyczny „Błonie – nasza Mała Ojczyzna”, a także konkurs na multimedialną prezentację naszego miasta. 20 XII 2010 roku w Centrum Kultury odbyła się uroczystość podsumowująca w. w. konkursy; ich laureaci otrzymali cenne nagrody sfinansowane – podobnie jak inne działania – ze środków unijnych. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie błońskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także 9-letni Andrzej Dębicki ze Świnoujścia, dawniej mieszkaniec Radzikowa, który tak miło wspomina miejsce, w którym spędził pierwsze lata swojego życia, że napisał opowiadanie na jego temat i wraz z mamą przyjechał na uroczystość wręczania nagród.

Przed nami finalizacja jeszcze jednego, bardzo ważnego działania. Naszym celem jest stworzenie ścieżki historycznej po zabytkach Błonia oraz powiązanego z nią mini przewodnika. Przy realizacji tego zadania stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami gminy oraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Błońskiej, w tym zwłaszcza jego Prezesem Romanem Nowoszewskim, autorem   informacji historycznych, które znajdą się na tablicach tworzących ścieżkę.

Już dzisiaj serdecznie dziękujemy osobom, które zaangażowały się w działania projektowe, a wszystkich mieszkańców Błonia zapraszamy na uroczystość otwarcia ścieżki historycznej po zabytkach naszego miasta.

W imieniu Stowarzyszenia:

Aldona Cyranowicz

>>> Powrót>>>