MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ –
KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU

 

Projekt realizowany jest od 6 IX 2010 do 24 VI 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5. Wniosek projektowy został bardzo wysoko oceniony (znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej). Budżet projektu wynosi 50000 zł. Z założenia projekt ma za zadanie stworzenie podstaw do edukacyjnego rozwoju dzieci, co przełoży się na ich sukcesy szkolne; zaangażuje też środowisko lokalne w działania służące rozwojowi usług edukacyjnych.

 

Zaplanowane działania podzielone zostały na 4 moduły:

·                   „Pod mikroskopem” – zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci naukami przyrodniczymi i matematycznymi,

·                   „W stronę gwiazd” – działania mające na celu przybliżenie dzieciom tajemnic kosmosu,

·                   „Spotkania z Muzami” – działania kształtujące umiejętność odbioru różnych znaków kultury,

·                   „Od tabliczek glinianych do Internetu” – działania mające na celu pokazanie dzieciom najważniejszych faktów z historii pisma i druku, przybliżenie im warsztatu pisarza i ilustratora książek.

 W ramach projektu zostały już zakończone 2 pierwsze moduły. W ramach działania „Pod mikroskopem” dzieci brały udział w kołach zainteresowań (np. przyrodniczych, matematycznym, informatycznym), spotkaniach z naukowcami, jeździły na wycieczki do muzeów (np. Muzeum Ziemi, Muzeum ewolucji, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Techniki, Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa), brały też udział w Festiwalu Nauki. Same także zorganizowały Szkolny Festiwal Nauki, w trakcie którego prezentowane były ciekawe, często niezwykłe  eksperymenty. Zostały zakupione nowoczesne mikroskopy.

W czasie II modułu zatytułowanego „W stronę gwiazd” uczniowie zainteresowani kosmosem uczestniczyli w zajęciach koła astronomicznego. Mogli też sprawdzić swoją wiedzę w Konkursie Astronomicznym. Odbyło się arcyciekawa prezentacja kosmosu w Centrum Kultury w Błoniu.  Zakupiony też został teleskop, dzięki któremu dzieci będą mogły obserwować w dużym zbliżeniu różne ciała niebieskie. 

W dalszej części projektu zaplanowane zostały działania teatralne, muzyczne, literackie, wycieczki do kina, teatru, Muzeum Drukarstwa, spotkania z aktorem, pisarzami, ilustratorami książek… O tym wszystkim poinformujemy w późniejszym terminie.

 

 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

>>> Powrót>>>