Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008r.

NIE PYTAJ, KOMU BIJE DZWON. BIJE ON TOBIE!

W VII b.r. nasze stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”. Spośród 167 wniosków 36 otrzymało dofinansowanie, wśród nich znalazł się także nasz wniosek. Dzięki dotacji w wysokości 14891 zł od IX w SP 2 realizowany był projekt z edukacji rozwojowej zatytułowany „Nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on Tobie!”.

Edukacja rozwojowa wyjaśnia, z czego wynikają i na czym polegają problemy współczesnego świata, przybliża zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, pokazuje wzajemne zależności między nami a mieszkańcami krajów rozwijających się, pobudza do świadomej refleksji nad własnym stylem życia, codziennymi czynnościami, które  w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ  na jakość życia ludzi na Ziemi. Edukacja rozwojowa pokazuje, jak we współczesnym świecie żyć mądrze, odpowiedzialnie i w harmonii z innymi ludźmi.     

Głównym celem projektu było dotarcie z hasłami edukacji rozwojowej do jak najszerszej grupy osób, szczególnie do dzieci i młodzieży – uczniów SP2, jak również innych placówek oświatowych naszej gminy. Działania skupiały się wokół 3 tematów: „Masz prawo do swych praw”, „Na ratunek Niebieskiej Planecie”, „Różne oblicza świata”. W ramach pierwszego z wymienionych priorytetów chcieliśmy przekazać dzieciom podstawowe informacje na temat Konwencji Praw Dziecka, uświadomić im ich prawa i obowiązki, przekazać informacje na temat instytucji, do których mogą się zwrócić w wypadku naruszenia ich praw. „Na ratunek Niebieskiej Planecie” to działania mające na celu przekazanie danych na temat przyczyn, objawów i skutków zmian klimatycznych w świecie, pokazanie, że nawet drobna modyfikacja stylu życia (np. w kwestii oszczędzania energii) może wpłynąć na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. W ramach trzeciego tematu wybraliśmy się z naszymi uczniami w „podróż” po Ziemi, pokazując im, w jakich warunkach żyją ich rówieśnicy na innych kontynentach. Naszym celem było poszerzenie wiedzy dzieci na temat współczesnego świata, przekazanie podstawowych informacji na temat Milenijnych Celów Rozwoju, pokazanie, że nasze działania mogą mieć duże znaczenie dla ludzi w innych częściach Ziemi.

Projekt realizowany  był od początku roku szkolnego. Na lekcjach poruszane były tematy objęte projektem, np. dzieci brały udział w zajęciach warsztatowych „Odkrywamy świat”, mających na celu w formie zabawy dać ich uczestnikom uproszczoną wiedzę dotyczącą powierzchni poszczególnych kontynentów,  rozmieszczenia na nich ludności oraz podziału dochodu. Uczniowie brali udział w pozalekcyjnych zajęciach artystycznych, na których m.in. wykonywano maski, białe bransoletki – symbol walki z ubóstwem oraz instrumenty muzyczne z materiałów odpadowych. Mogli też uczestniczyć w działaniach Koła Afrykańskiego i w zajęciach ekologicznych poświeconych zmianom klimatycznym. Poszczególne klasy uczestniczyły w wycieczkach mających na celu zapoznanie uczniów z innymi kulturami; dzieci odwiedziły Muzeum Misyjne w Warszawie i Muzeum Instrumentów Folkowych w Grodzisku.

W ramach projektu ogłoszone zostały 4 konkursy skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy: plastyczny „Dzieci świata”, literacki „SOS woła Ziemia” oraz muzyczny i recytatorski „Nasza planeta – Ziemia”.

Podsumowaniem działań projektowych, a zarazem ich rozszerzeniem, wyjściem z hasłami edukacji rozwojowej do szerszej publiczności był Tydzień Edukacji Globalnej 17 - 21 XI 2008 roku. Tydzień ten na długo pozostanie w pamięci uczestników poszczególnych przedsięwzięć zorganizowanych w tym czasie na terenie SP2. Każdy dzień poświęcony był określonej tematyce.

Poniedziałek 17 XI to „Dzień Praw Dziecka”. Tego dnia dzieci uczestniczyły w apelu przygotowanym przez klasę VIB „Masz prawo do swych praw”, brały też udział w grze dydaktycznej poświęconej tej tematyce. Gra polegała na rozwiązywaniu przez klasy na przerwach zadań wymagających wiedzy z zakresu Praw Dziecka, refleksu i właściwej współpracy; najlepsi w tej zabawie okazali się uczniowie klas VID i IVA.

Wtorek 18 XI to „Dzień Ziemi”. Tego dnia w szkole odbył się Gminny Konkurs Muzyczny i Recytatorski „Nasza planeta Ziemia”. Jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i zauroczyli widzów interpretacją wykonywanych utworów. Ostatecznie w konkursie muzycznym I miejsce wśród przedszkolaków przypadło  A. Hernikowi z Przedszkola nr I, II miejsce - grupie z Przedszkola w Radzikowie (M. Wiewióra, M. Wołkow, Z. Pilarska, F. Skonieczny, P. Pasławski), III - W. Wróblewskiej i A. Szarblewskiej z Przedszkola nr 1. Przyznano też 3 wyróżnienia: M. Śliwie, P. Rudzińskiej z Przedszkola nr 4, O. Sobczak, M. Ficygowskiemu z Przedszkola nr 2, K. i W. Jabłońskim, D. Milewskiej z Przedszkola nr 1. Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zdobyły P. Dobrzycka i D. Stachlewska, II – M. Domański i M. Bogucka, a III – W. Wadecka i S. Trzcińska. Jury przyznało też specjalne wyróżnienie chórowi z SP2. W konkursie recytatorskim I miejsce wśród klas I-III zdobył M. Domański, II – P. Dobrzycka, a III - B. Krzyżak. W grupie klas IV-VI I miejsca uzyskała J. Binio z SP1, II K. Ruszczyk z SP2, a III – R. Paszkot z SP1. Wśród gimnazjalistów laureatkami zostały dziewczęta z I klasy Gimnazjum nr 1 – Z. Włodek i P. Sabała.

We wtorek mogliśmy poza tym obejrzeć prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów, wziąć udział w ekopikniku oraz w Konkursie Plastycznym na collage pt. „Nasza Ziemia”. Naszymi gośćmi były panie z Firmy TOYOTA POLAND, które opowiedziały uczniom, w jaki sposób ta firma realizuje idee prośrodowiskowe; można się było również na własne oczy przekonać, jak wygląda i działa samochód hybrydowy.

Środa 19 XI przebiegała pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Tego dnia w szkole odbyły się aż 3 przedstawienia: klasa IVC dwukrotnie zaprezentowała montaż zatytułowany „Dalekomorska podróż kukurydzy”, klasa IIA przedstawiła spektakl „Dzieci świata”, a uczniowie klas VID i VA – przedstawienie „Dziwny jest ten świat”. Ten ostatni spektakl pokazany został także w godzinach popołudniowych rodzicom. Mogli oni przy okazji spróbować „zamorskich” specjałów przygotowanych przez rodziców klasy IVC. Poza tym uczniowie klas młodszych brali udział w spotkaniu z księdzem misjonarzem i wolontariuszką z Centrum Charytatywno-Wolontariackiego „Solidarni” z Borzęcina, a klasa VIA uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych w „Poniatówce” przez wolontariuszki z Polskiej Akcji Humanitarnej. Tego dnia gościliśmy w naszej szkole panią Joannę Popławską z MSZ oraz Burmistrza MiG Błonie Zenona Reszkę. 

W czwartek 20 XI chcieliśmy pokazać uczniom różne oblicza świata. Dzieci mogły zobaczyć stroje symbolizujące mieszkańców wielu rejonów Ziemi; przepiękne kostiumy prezentowane były przez uczniów klasy IVB. Największymi atrakcjami tego dnia był występ czarnoskórych artystów z zespołu „MOTEMA AFRICA”, którzy oczarowali tłumnie zebranych widzów kolorowymi strojami, żywiołową muzyką i egzotycznym tańcem, oraz wspaniały pokaz bębniarski w wykonaniu naszego rodzimego zespołu RITMO LIBRE.

W piątek 21 XI rano odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez pana Łukasza Trochimiaka. Następnie uczniowie klas V-VI uczestniczyli w bardzo ciekawym spotkaniu z panią Hanną Rubinkowską z Instytutu Orientalistyki UW, członkinią Towarzystwa Afrykanistycznego. O 12.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczystość podsumowująca projekt. Gościliśmy na niej pana Burmistrza Zenona Reszkę i panią Naczelnik Wydziału Oświaty – Ewę Węgorzewską. Nasi goście oraz pani Dyrektor Ewa Samsel wręczyli nagrody laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach projektu.

Poza wymienionymi już zwycięzcami konkursu recytatorskiego i muzycznego oklaskiwaliśmy nagrodzonych uczestników konkursu literackiego i plastycznego. W konkursie literackim w grupie uczniów szkół podstawowych I miejsce zdobyła W. Wadecka, II - A. Bogucka; wyróżnienie - K. Ruszczyk. Wśród gimnazjalistów przyznano 3 pierwsze nagrody – P. Sabale, Z. Włodek, M. Cyranowiczowi; II miejsce zdobyła S. Supera, a wyróżnienie R. Mazur. Jury oceniające prace plastyczne miało najwięcej problemów z przyznaniem nagród; wykonane przez dzieci rysunki były bardzo oryginalne i starannie wykonane. Ostatecznie w grupie dzieci przedszkolnych przyznano 3 pierwsze miejsca – G. Dzierlińskiej z Przedszkola nr 1; Grupie III z Przedszkola Niepublicznego „Tygrysek”; M. Wiewiórze z Przedszkola w Radzikowie oraz 6 drugich miejsc – P. Mloskowi z  Przedszkola w Radzikowie, Grupie „Biedronki” z Przedszkola nr 2, Grupie I  i Grupie „O” z Przedszkola w Bieniewicach; J. Greiff i E. Skwarze-Sadowskiemu z Przedszkola nr 4; Grupie II z Przedszkola nr 1. Wśród uczniów klas I-III laureatką I miejsca została J. Kubicka z SP2, II miejsce zdobyły: O. Kłobucka z SP2 i J. Krzeszewska z Bieniewic. III -  T. Rochalska z SP2; przyznano też 4 wyróżnienia (P. Dobrzycka SP2; M. Podynkowska z Bieniewic; M. Gutowska SP2; K. Błaszczuk z Bieniewic). Wśród klas IV-VI laureatkami pierwszego miejsca zostały dziewczęta z SP2 M. Mlosek i K. Latoszewska; II miejsce zdobyła P. Ściślewska z SP1, III – K. Kurowski z SP1.

Po rozdaniu nagród zebrani w sali gimnastycznej wysłuchali laureatów konkursu recytatorskiego i muzycznego. Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas VA i VID – „Dzieci gwiazd”. Po spektaklu wszyscy wyszliśmy przed szkołę, gdzie odbył się ostatni punkt piątkowej uroczystości – zatytułowaliśmy go „Baloniki do słońca”. Do wypełnionych helem balonów przywieszone zostały wykonane przez dzieci serca z życzeniami dla świata – na podane hasło wszystkie poleciały w powietrze.

Na zakończenie Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie klasy VID wyruszyli do miasta, odwiedzając po drodze m.in. Urząd MiG Błonie, „Poniatówkę”, Bibliotekę Miejską, Księgarnię, Komisariat Policji – wszędzie rozdawaliśmy na pamiątkę znaczki przygotowane w ramach naszego projektu. To był bardzo pracowity, ale pouczający i pełen niespodzianek tydzień. Bardzo pouczający dla nas wszystkich był cały projekt, pierwszy, jaki realizowaliśmy.

>>> Powrót>>>