Zakończone programy

„SZLACHETNE ZDROWIE…”
- projekt współfinansowany ze środków MEN, w ramach konkursu „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”

We wrześniu 2011 roku przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez MEN  "Zdrowe dzieci to nasz kapitał” – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz w społecznościach lokalnych”. Udało nam się znaleźć w gronie zwycięzców, dzięki czemu w połowie października mogliśmy przystąpić do realizacji projektu „Szlachetne zdrowie…”.            >>>więcej>>>

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI Z KLAS I-III SP2

Od 1 marca do 30 listopada 2011 roku już po raz drugi realizowaliśmy projekt mający na celu organizację nauki pływania dla dzieci z klas I-III SP2. Realizacja projektu możliwa była dzięki wygranej w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz otrzymanej dotacji w wysokości 45000 zł. Dzięki zdobytym funduszom wszystkie chętne dzieci z klas młodszych brały udział w cotygodniowych godzinnych zajęciach na basenie w Grodzisku Mazowieckim.             >>>więcej>>>

EDUKACYJNE LATO Z UŚMIECHEM W GMINIE BŁONIE

Tegoroczne lato nie rozpieszczało nas pogodą. Co i raz na niebie pojawiały się czarne chmury zapowiadające ulewny deszcz bądź – co gorsza – burzę, połączoną często z wichurą. „W czasie deszczu dzieci się nudzą” – mówią słowa znanej piosenki. Może i tak, ale na pewno nie nudziły się w czasie zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu półkolonii, choć nie wszystkie z 30 wspólnie spędzonych dni należały do najcieplejszych.            >>>więcej>>>

Projekt „PRZEZ TRUDY DO WIEDZY I SUKCESU”

Od 18.01.2010 do 22.12.2010 Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA realizowało w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu projekt „Przez trudy do wiedzy i sukcesu”. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”.             >>>więcej>>>

"KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU" - Projekt MEN

Projekt realizowany był od początku września 2010 do 16 grudnia 2010. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Wspieranie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.             >>>więcej>>>

"NA DOBRY POCZĄTEK DROGI PO UŚMIECH UCZNIA"

Projekt realizowany był przez rok (od 15 X 2009 do 14 X 2010r.) w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe w wysokości 69560 zł (cały budżet projektu – 84960 zł) otrzymaliśmy dzięki wygranej w konkursie; na uwagę zasługuje fakt, że wniosek projektowy otrzymał maksymalną liczbę 100 punktów.             >>>więcej>>>

"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" – INTEGRACYJNE LATO Z UŚMIECHEM W GMINIE BŁONIE

„Razem możemy więcej – Integracyjne Lato z Uśmiechem w Gminie Błonie” – taki tytuł  miał projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie od maja do września 2010 roku.
Projekt współfinansowany był ze środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”); jego głównym celem była organizacja letniego wypoczynku dla 120 dzieci gminy Błonie. Grupą docelową byli przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ale w zorganizowanych zajęciach brały udział także dzieci ze Szkoły nr 1 i Zespołu Szkół w Bieniewicach. Zajęcia prowadzone było przez nauczycielki z SP2.
            >>>więcej>>>

„UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY – PROGRAM POMOCY DZIECIOM Z ZABURZONĄ  INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ”  w SP 2

Dnia 22 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, którego celem była pomoc dzieciom z zaburzoną Integracją Sensoryczną. Zadanie realizowane było przez 13 miesięcy dzięki wygranej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego FIO.
Projekt obejmował adaptację jednej z sal do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakup i zainstalowanie specjalistycznego sprzętu, diagnozę i terapię dzieci, u których stwierdzono problemy w zakresie Integracji Sensorycznej; w ramach zaplanowanych działań dzieci uczestniczyły też w zajęciach na basenie w Grodzisku Mazowieckim. Zajęcia te prowadzone były przez Mariolę Siedlecką, Krystynę Sierakowską i Karola Cielocha.
            >>>więcej>>>

"MYŚLIMY GLOBALNIE - OSZCZĘDZAMY WODĘ I ENERGIĘ"

W kwietniu 2009 roku Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu przystąpiło do konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju". Zgłoszony przez nas projekt „Myślimy globalnie - oszczędzamy wodę i energię", otrzymał wsparcie  w wysokości 5800 zł.
Nasze tegoroczne działania służyły oszczędnościom w zakresie zużycia w szkole wody i energii. Postanowiliśmy też kontynuować rozpoczętą w roku poprzednim segregację śmieci. Naszym celem była również korelacja edukacji ekologicznej z edukacją globalną.
             >>>więcej>>>

„MYŚLIMY GLOBALNIE - POZNAJEMY ŚWIAT I WŁĄCZAMY SIĘ W JEGO NAPRAWĘ ”

Od  IIX Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” przy SP2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka po raz drugi realizowało projekt z edukacji globalnej; w tym roku nosił on tytuł „Myślimy globalnie – poznajemy świat i włączamy się w jego naprawę”. Prowadzone działania współfinansowane są przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ RP w 2009 r.
Celem ogólnym projektu  było poszerzenie wiedzy uczestników na temat międzynarodowego rozwoju, ukazanie współzależności między społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się.             >>>więcej>>>

„GDY MYŚLĘ OJCZYZNA…” - POWIATOWY KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

6 X 2009 r. w „Poniatówce” odbył się Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Gdy myślę Ojczyzna….”. Zorganizowany on został dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej przez nasze Stowarzyszenie, projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury „Poniatówka”, przy wsparciu finansowym powiatu warszawskiego zachodniego i gminy Błonie.             >>>więcej>>>

„NIE PYTAJ, KOMU BIJE DZWON. BIJE ON TOBIE!"

W VII b.r. nasze stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Fundację „Edukacja dla Demokracji”. Spośród 167 wniosków 36 otrzymało dofinansowanie, wśród nich znalazł się także nasz wniosek. Dzięki dotacji w wysokości 14891 zł od IX w SP 2 realizowany był projekt z edukacji rozwojowej zatytułowany „Nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on Tobie!”.              >>>więcej>>>