Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009r.

Od  IX Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” przy SP2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka po raz drugi realizowało projekt z edukacji globalnej; w tym roku nosił on tytuł „Myślimy globalnie – poznajemy świat i włączamy się w jego naprawę”. Prowadzone działania współfinansowane są przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ RP w 2009 r.

Celem ogólnym projektu  było poszerzenie wiedzy uczestników na temat międzynarodowego rozwoju, ukazanie współzależności między społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się. Cele szczegółowe to m.in. dążenie do zapoznania dzieci z ich prawami i obowiązkami, budzenie zainteresowania innymi kulturami, rzetelne przekazywanie informacji o życiu na innych kontynentach, wychowanie w duchu tolerancji, altruizmu, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów poprzez udział w różnorodnych formach aktywności. Zależało nam na pokazaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy krajów rozwijających się, ale równocześnie na  uświadomieniu dzieciom, że mają oni podobne jak my pragnienia i że wiele możemy się od nich nauczyć, a wzajemne kontakty mogą przynieść korzyści obu stronom.

Projekt realizowany był od początku roku szkolnego. Na lekcjach poruszane były tematy poświęcone edukacji globalnej, w tym prawom dziecka. Kl. IVC przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony tej tematyce. Każde dziecko otrzymało zakładkę prezentującą „w pigułce” najważniejsze treści, obchodzącej w tym roku 20 rocznicę powstania, Konwencji Praw Dziecka.

Zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne, m.in. artystyczne, poświęcone Ameryce Łacińskiej, koło „Dzieci naszego świata”, wykłady dotyczące kultury koreańskiej, mini warsztaty poświęcone Afryce.

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach mających na celu zapoznanie z różnymi kulturami; odwiedziły Muzeum Misyjne, Etnograficzne, Azji i Pacyfiku, Galerię Instrumentów Folkowych. Brały udział w spotkaniach z osobami, które opowiadały o życiu w różnych częściach globu. Gościliśmy wolontariuszkę z Centrum Charytatywno - Wolontariackiego „Solidarni” z Borzęcina oraz antropolog z prezentacjami na temat Indii, Chin, Turcji i Egiptu.

Przeprowadzone zostały konkursy skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: plastyczny poświęcony prawom dziecka, muzyczny „Piosenki z różnych stron świata” i literacki. Laureaci otrzymali nagrody podczas koncertu „Uśmiechy dla Świata” kończącego obchody Tygodnia Edukacji Globalnej.

Zależało nam na tym, aby TEG – podobnie jak w ubiegłym roku – stanowił apogeum działań projektowych. Dlatego od 16 XI w szkole miało miejsce wiele interesujących wydarzeń. Gościliśmy m.in. aktorkę K. Miernicką, która zapoznała uczniów i nauczycieli z podstawami taj chi. Był u nas Kongijczyk Ricky Lion prowadzący arcyciekawe warsztaty bębniarskie. Odbyły się dwa koncerty – zespołu „Los Companieros”, specjalizującego się w muzyce peruwiańskiej oraz błońskiego „Ritmo Libre”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Studio Tańca i Ruchu „TWIST”. Gościliśmy przedstawicieli ambasady Korei Południowej, którzy opowiedzieli dzieciom o tym kraju, nauczyli je podstaw koreańskiego i obdarowali gadżetami. Uczniowie kl. VIA codziennie czytali młodszym dzieciom baśnie i legendy z różnych stron świata.

Wszystkie klasy IV-VI przygotowały prezentacje dotyczące Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Uczniowie, nauczyciele i rodzice oglądali np. występy taneczne, pokaz judo, prezentację zwierząt żyjących w Afryce, podziwiali stroje afrykańskie, uzyskali mnóstwo informacji na temat życia, np. w Brazylii lub Japonii. Prezentacje były dowodem na to, że dzieci w wyniku projektu poszerzyły swą wiedzę, rozwinęły zainteresowania, nauczyły się efektywnego współdziałania, twórczego rozwiązywania problemów i korzystania z różnych źródeł informacji.

Udało się nawiązać kontakty z ambasadami wielu krajów. Zaowocowało to wizytą w szkole przedstawicieli ambasady koreańskiej (w I odwiedzą nas pracownicy ambasady meksykańskiej), spotkaniem uczniów klas V z kulturą japońską w ambasadzie tego kraju. Otrzymaliśmy też bardzo dużo materiałów edukacyjnych – książki, foldery, plakaty, filmy. Pozwoliło to na zorganizowanie w czytelni wystawy prezentującej bogactwo różnych rejonów Ziemi. Warto wspomnieć, że na wystawie obejrzeć można przepiękne zdjęcia z Peru autorstwa Agnieszki Malinowskiej.

Na zakończenie TEG uczniowie klas integracyjnych IIc i IIIc zaprezentowali pełen radości, prawdziwie „kolorowy”, spektakl „Wszystkie dzieci nasze są”.

Podczas TEG uczniowie kl. VC odwiedzili m.in. Bibliotekę Pedagogiczną, OK „Poniatówka” i UM, gdzie spotkali się z Burmistrzem, opowiadając mu o celach projektu i podjętych działaniach. Wszędzie rozdawali na pamiątkę znaczki i materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu.

W XI gościliśmy pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy m.in. spotkali się z uczniami, aby zebrać ich opinie na temat podjętych działań oraz sensu i potrzeby realizacji dalszych przedsięwzięć służących edukacji globalnej.

To był kolejny projekt realizowany we współpracy przez SP2 i Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”. Projekt bardzo potrzebny, uczący tolerancji, otwartości na potrzeby innych ludzi, pozwalający na zrozumienie wpływu własnych zachowań na życie mieszkańców różnych rejonów świata.

Nagrodą dla wszystkich osób realizujących projekt było zadowolenie uczestniczących w nim dzieci. Wyrazem ich zaangażowania stała się decyzja o organizacji dyskoteki, z której dochód przeznaczony został na Kampanię Wodną PAH „Woda dla Sudanu”. Dyskoteka zorganizowana została 26 XI, wzięli w niej udział uczniowie SP2 i SP1; gościnnie wystąpił Zespół BRAWKO.

>>> Powrót>>>