„UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY – PROGRAM POMOCY DZIECIOM Z ZABURZONĄ  INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ”  w SP 2

 

\\MAMA\Mama dokumenty\logo_FIO1d.jpg

 

Dnia 22 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, którego celem była pomoc dzieciom z zaburzoną Integracją Sensoryczną. Zadanie realizowane było przez 13 miesięcy dzięki wygranej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego FIO.

Projekt obejmował adaptację jednej z sal do prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakup i zainstalowanie specjalistycznego sprzętu, diagnozę i terapię dzieci, u których stwierdzono problemy w zakresie Integracji Sensorycznej; w ramach zaplanowanych działań dzieci uczestniczyły też w zajęciach na basenie w Grodzisku Mazowieckim. Zajęcia te prowadzone były przez Mariolę Siedlecką, Krystynę Sierakowską i Karola Cielocha.

Odbyły się również dwa szkolenia wprowadzające do teorii SI: dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli. 

W czasie spotkania 22 czerwca dzieci uczestniczące w terapii, ich rodzice oraz zaproszeni goście zapoznani zostali z przebiegiem projektu oraz jego rezultatami. Z radością stwierdzamy, że zrealizowane zostały  wszystkie wyznaczone cele. Terapią objęta została nawet większa niż planowaliśmy grupa uczniów; systematycznie w cotygodniowych spotkaniach uczestniczyło ich 61. Łącznie przeprowadzono 1350 godzin zajęć. Były one realizowane przez trzy terapeutki: Małgorzatę Czarnecką – Jaśkiewicz, Beatę Kynczew i Anetę Stępniak.

Dzięki 100 000 zł dotacji oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji i osób fizycznych udało nam się zrealizować bardzo ważne zadanie; z przeprowadzonych na zakończenie projektu ankiet wynika, że zdecydowana większość rodziców zaburzonych dzieci zauważyła znaczącą poprawę w ich funkcjonowaniu,  26 uczniów zakończyło terapię.

Podczas spotkania 22 czerwca objęte projektem dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za aktywny udział w zajęciach. Zebrani obejrzeli prezentację multimedialną i krótkie filmiki pokazujące przebieg terapii. Gromkimi oklaskami zebrani podziękowali osobom, które wsparły projekt finansowo, dzięki czemu możliwa była jego realizacja.

 

Koordynator projektu

 

Aldona Cyranowicz

 

>>> Powrót>>>