Otwarcie ścieżki historycznej po zabytkach Błonia

Dnia 29 IV 2011r. dokonaliśmy symbolicznego otwarcia ścieżki historycznej po zabytkach Błonia, która powstała dzięki współpracy władz gminy, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz naszego Stowarzyszenia. Powstanie ścieżki było głównym celem projektu „Kocham Cię, Błonie…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W otwarciu ścieżki wzięli udział m.in. Burmistrz Błonia Zenon Reszka, Sekretarz Gminy Przemysław Kubicki, Proboszcz Tadeusz Gałecki, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Roman Nowoszewski, Zastępca Prezesa Mirosława Pawlak, Dyrektor Centrum Kultury Wojciech Kowalczyk i jego zastępca Dariusz Sitarski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Środowisko Błonie „Bagno” -
Wiktor Kacprzak, Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Błoniu Tadeusz Misiak, Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło nr 6 Władysław Tyll, Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Adela Rumak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Błonie Beata Włudarzewska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Anna Buźniak, panie Anna Grabarek i Beata Waluk z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pani redaktor Alicja Kwiatkowska, panowie Antoni Mrzygłocki i Mieczysław Ziental.

Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali zaproszeni goście oraz reprezentantka społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Korczaka – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ewa Czembor.

Powstała ścieżka obejmuje 9 tablic, w tym 1 zbiorową, 2 są podwójne. Tablice dotyczą najważniejszych historycznych miejsc w Błoniu: rynku, ratusza, Poniatówki, strażnicy, Kościoła św. Trójcy, dzwonnicy i plebanii, błońskich cmentarzy, stacji kolejowej, MERY oraz grodziska na tzw. Łysej Górze.

Otwarcie ścieżki połączone było z happeningiem zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Majówka z Polską”.  Niemal 500 dzieci z SP2 ubranych w białe lub czerwone koszulki, z pomponami w tych samych kolorach w ręku utworzyło na Rynku wielką biało-czerwoną „żywą flagę”, która z wysoka trochę przypominała kształtem kontury Polski. 

W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania ścieżki, w tym zwłaszcza władzom miasta,  bez których zgody, życzliwości i wsparcia finansowego ścieżka na pewno by nie powstała oraz naszemu partnerowi - Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej, którego Prezes - pan Roman Nowoszewski jest autorem tekstów umieszczonych na tablicach i w Przewodniku po ścieżce.

>>> Powrót>>>

ciekahistorycznapoboniuiv2011_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20112_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20113_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20114_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20115_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20116_small.jpg
ciekahistorycznapoboniuiv20117_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20118_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv20119_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201110_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201111_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201112_small.jpg
ciekahistorycznapoboniuiv201113_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201114_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201115_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201116_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201117_small.jpg ciekahistorycznapoboniuiv201118_small.jpg

>>> Powrót>>>