logo-ffw  logo-EEA  logo-fop.diso  logo-NOR

 

NA DOBRY POCZĄTEK DROGI PO UŚMIECH UCZNIA

Projekt realizowany był przez rok (od 15 X 2009 do 14 X 2010r.) w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe w wysokości 69560 zł (cały budżet projektu – 84960 zł) otrzymaliśmy dzięki wygranej w konkursie; na uwagę zasługuje fakt, że wniosek projektowy otrzymał maksymalną liczbę 100 punktów.

Projekt zakładał działania służące rozwojowi osobowemu i instytucjonalnemu naszego stowarzyszenia.

Zgodnie z harmonogramem zorganizowano 8 szkoleń stacjonarnych mających na celu wzrost kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i terapeutycznych członków stowarzyszenia oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń (np. „Arteterapia”, „Choreoterapia”); osoby zrzeszone w stowarzyszeniu brały też udział w 15 szkoleniach wyjazdowych, np. w szkoleniu z zakresu Integracji Sensorycznej, w warsztatach „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Zastosowanie dramy w terapii dzieci” itd. Dzięki udziałowi w tych szkoleniach członkowie Stowarzyszenia uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie różnego rodzaju działań terapeutycznych, zorganizowanie nowych form pomocy dzieciom z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania.

W ramach projektu zakupiony został również sprzęt niezbędny do realizacji wyznaczonych celów i efektywnego działania Stowarzyszenia (np. laptop, projektor, drukarka, aparatura nagłaśniająca). Urządzone zostało pomieszczenie – siedziba Stowarzyszenia.

Zorganizowane zostały 3 spotkania szkoleniowe dla społeczności lokalnej. Dużym sukcesem zakończyło się zorganizowane w październiku I Forum Edukacyjne, w trakcie którego prezentowane były różne formy terapii dzieci. W ramach projektu podjęto także próbę zapoczątkowania współpracy organizacji pozarządowych działających w Błoniu – odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych stowarzyszeń z udziałem władz Błonia.

To był bardzo owocny projekt, który przyczynił się do rozwoju naszego stowarzyszenia. Na uwagę zasługuje fakt, że końcowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

>>> Powrót>>>