Projekt „PRZEZ TRUDY DO WIEDZY I SUKCESU”

Od 18.01.2010 do 22.12.2010 Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA realizowało w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu projekt „Przez trudy do wiedzy i sukcesu”. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”.

Głównym celem projektu był rozwój usług edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w SP2 poprzez udzielenie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia w formie zajęć wyrównawczych. Cele szczegółowe to m.in. kompensowanie nierówności edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie umiejętności matematycznych i polonistycznych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i z technik informatycznych, poszerzanie horyzontów myślowych uczniów, ich aktywizacja w sferze intelektualnej.

Projektem objętych było 201 uczniów szkoły; uczestniczyli oni w 9 różnego rodzaju działaniach, np. w warsztatach matematycznych,  zajęciach wyrównawczo-korekcyjnych, zajęciach przygotowujących do sprawdzianu kompetencji, ćwiczeniach wspomagających myślenie i koncentrację, zajęciach ortograficznych… Zorganizowane zostały także warsztaty dla rodziców: „Kinezjologia edukacyjna” i „Jak wesprzeć dziecko w samodzielnej nauce w domu?”.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci zdobyły nowe umiejętności, wzrosła ich motywacja do nauki, pewność siebie, koncentracja itp.; udało się także zakupić materiały uatrakcyjniające zajęcia, np. piłki Eduball, zeszyty Ortograffiti, pomoce matematyczne itd.

Nie był to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA ze środków unijnych. Po raz kolejny okazało się, że choć prowadzenie działań współfinansowanych z UE jest dużym wyzwaniem, warto to robić. Przynoszą one wymierne korzyści beneficjentom, dając przy tym ogromną satysfakcję osobom zaangażowanym w ich realizację.   

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

>>> Powrót>>>